Algemene voorwaarden

 

Social media

Jullie mogen de foto's welke door mij zijn gemaakt, plaatsen op social media, mits jullie daarbij vermelden dat de foto's zijn gemaakt door Dyonne Fotografie

(Instagram @Dyonne.Fotografie  / Facebook @Dyonnefotografie en te taggen) Het is niet toegestaan om de foto's te bewerken. Ik heb de foto's met veel liefde en tijd bewerkt, een bijvoorbeeld instagram filter e.d. is daarom niet toegestaan. Willen jullie meedoen met een fotowedstrijd of interview, dan hebben jullie mijn goedkeuring hiervoor nodig, uiteraard vind ik dat super leuk, mits ik het van te voren weet & mijn naam is vermeld. Indien een leverancier (kleding, bloemen e.d.) foto's willen gebruiken. Dan dienen ze altijd de naamsvermelding te gebruiken zoals hierboven beschreven.  

Auteursrechten

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Dyonne Fotografie. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken v.v. bronnaam.

Aansprakelijkheid
Dyonne Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. Dyonne Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.

Privacy en persoonsgegevens
Dyonne Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

 

 

 


 

Dyonne Fotografie

KvK 67934544

Ermelo 

Info@dyonnefotografie.nl

 

 

 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

INSTAGRAM